ABC-ul MANAGEMENTULUI CALITATII

Authors

Gabriela Marchis
Danubius University of Galati

Synopsis

Acest material didactic te va familiariza cu specificul activitatilor privind proiectarea si implementarea sistemului calitatii, pe baza documentatiei tehnice de specialitate din domeniu:

 • SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular;
 • SR EN ISO 9000:2001 Cerinte, PS – Proceduri de sistem, PG – Procedura generala, PO – Proceduri operationale, IL – Instructiuni de lucru, Inregistrari, STAS – uri in vigoare.

Tematica de instruire este orientata spre cunoasterea elementelor esentiale a Sistemului de Management al Calitatii conform SR EN ISO 9001:2015.

Tematica de instruire prevede abordarea urmatoarelor subiecte:

 1. Principiile de management al calitatii: orientarea catre client, leadership, implicarea personalului, abordarea procesuala, abordarea sistemului de catre management, imbunatatirea continua, abordarea concreta in luarea deciziilor, relatii reciproc avantajoase cu furnizorii.
 2. Functiile managementului calitatii: planificarea calitatii, organizarea activitatilor referitoare la calitate, coordonarea activitatilor referitoare la calitate, antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calitatii, tinerea sub control a calitatii, asigurarea calitatii, imbunatatirea calitatii.
 3. Elementele controlului statistic: caracteristica controlata, lot, marime esantion, reguli de extragere a esantionului, plan de control, grad de severitate, nivel de calitate acceptabil (AQL), cifra de acceptare, cifra de respingere.
 4. Etape ale controlului statistic: extragerea esantionului, determinarea caracteristicii conform procedurii specifice, compararea caracteristicii controlate cu conditiile din standarde, identificarea defectelor, compararea numarului de defecte identificate cu cifra de acceptare/de respingere.
 5. Masurile care se impun in urma efectuarii controlului statistic: acceptare/respingere lot de produse trecerea la alt plan de control (alt grad de severitate, AQL).
 6. Cerintele pentru implementarea unui sistem de asigurarea calitatii: proceduri, manualul calitatii, satisfacerea clientilor, costuri, standarde de firma, legislatie, feedback, grafice de documentare.
 7. Audit de calitate (intern/extern dat) pe metode statistice, mentenanta, planificarea intretinerii, urmarirea parametrilor de functionare-interpretarea lui.
 8. Factori care afecteaza costurile calitatii: rebuturi, reconditionari, reparatii, produse neconforme, reclamatii clienti, produse returnate, penalizari pentru intârziere, despagubiri pentru daune.
 9. Conceptul de imbunatatire continua a calitatii.
 10. Strategii de imbunatatire a calitatii: strategia Kaizen, Ciclul PEVA (planifica-executa-verifica-actioneaza), principiul „zero defecte”.
 11. Ghid pentru imbunatatirea calitatii conform standardului ISO 9004-4 si standardelor ISO specifice domeniului de activitate.
 12. Instrumente de imbunatatire a calitatii: instrumente ajutatoare (brainstorming, stratificare, metoda intrebarilor), instrumentele calitatii (grafice, diagrame, histograme, fise de control statistic).

Dupa ce vei parcurge acest material didactic, vei fi capabil sa precizezi principiile de management al calitatii si sa efectuezi un control statistic. De asemenea, vei putea sa actionezi pentru mentinerea sistemului de asigurarea calitatii si sa aplici tehnici de imbunatatire continua a calitatii

Managementul calitatii

Downloads

Published

September 3, 2021

Series

Categories

Details about this monograph

Physical Dimensions