DREPTUL EUROPEAN AL CONCURENTEI: Curs ID/FR

Authors

Gina Livioara Goga
Danubius University of Galati

Synopsis

Modulul intitulat Dreptul european al concurentei se studiaza in anul IV, semestrul I si vizeaza dobandirea de competente in domeniul dreptului european al concurentei.

 

Competentele pe care le vei dobandi sunt urmatoarele:

- Identificarea normelor juridice din sistemul de drept romanesc si european si a principalelor instrumente juridice care au relevanta pentru aceasta disciplina;

- Explicarea si interpretarea normelor juridice nationale si a prevederilor europene prin utilizarea cunostintelor insusite;

- Identificare prevederilor legale aplicabile intr-un context determinat;

- Realizarea studiului juridic si distingerea intre prevederile relevante fata de cele irelevante care au incidenta in rezolvarea unor situatii specifice;

- Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea legislatiei europene in vigoare.

- Definirea conceptelor si analiza acestora, precum si a metodelor si teoriilor utilizate in interpretarea si compararea institutiilor din dreptul european al concurentei;

- Interpretarea raportului dintre institutiile dreptului roman si cele ale dreptului european prin utilizarea metodelor comparative si interpretative;

- Realizarea de corelatii si comparatii intre institutii ale sistemului de drept national si european intr-un context determinat;

- Elaborarea de proiecte profesionale cu utilizarea metodelor de comparare a legislatiei nationale si europene;

- Realizarea unui proiect sau a unui studiu privind raportul dintre institutiile de drept national si cele de drept european.

Drept

Downloads

Published

July 2, 2016

Series

Categories

Details about this monograph

Physical Dimensions